Zonnestudio SunVital in Maarssen bij Utrecht - Ergoline zonnebanken

Zonnen bij Zonnestudio SunVital - Moderne zonnebank in Maarssen Utrecht


 ( Privacy verkaring vindt U op deze  pagina visie)

 

Wij behandelen uw bezoek aan onze studio als een mini vakantie, persoonlijk advies en ontspanning zijn bij ons vanzelfsprekend. Zonnestudio SunVital in Maarssen nabij Utrecht biedt U de meest moderne  zonneapparatuur van Ergoline  die er op de markt is en ons personeel is getraind om U stap voor stap te begeleiden in het proces van zonnen.

 

Of U zich nu onbezorgd voorbereid voor een vakantie, een kleurtje  wilt opdoen  voor een speciale gelegenheid of gedurende het hele jaar een gezonde huidskleur wilt behouden, wij waarderen uw klandizie. Onze prioriteit is om uw bezoek zo leuk,verfrissend,comfortabel en zo  relaxed mogelijk te maken.

 

Begeleiding van ons personeel  is de sleutel, en is alleen goed  mogelijk binnen de omgeving van een gecertificeerde SVZ zonnestudio, wij onderscheiden ons van vele andere studio's door de SVZ regels in onze studio te monitoren en indien nodig bij te sturen.

 

Bij het zonnen in een buiten omgeving loopt U het gevaar verrast te worden door onvoorspelbare factoren zoals afwisselend bewolking en zon, atmosferische veranderingen etc. hetgeen het niet altijd makkelijk maakt de blootstelling van uw huid aan UV vast te stellen.

 

Bij SunVital, bepalen wij uw natuurlijke huidcapaciteit m.b.t. UV blootstelling. Het is belangrijk dat wij uw huidcapaciteit voor UV licht vaststellen om te voorkomen dat U nooit verbrand, wij doen dit door een huidanalyse te doen en meten ook uw pigment en erytheem.(Zie pagina huidmeting)

 

Onze klanten ontwikkelen een mooie en gezonde kleur, zonder te verbranden, maar het proces van zonnen moet langzaam, bedachtzaam, geholpen door bekwaam personeel onder de beste zonnebanken plaatsvinden, die technisch up to date zijn en goed worden onderhouden.

 

Kortom binnen zonnen is het minimaliseren van risico´s om extremen te voorkomen, en het oogsten van voordelen van gematigd blootstelling aan zonnen.

 

Verder staan wij garant voor hygiene, technisch onderhoud en op het juiste moment lampenwissels.

 

Privacyverklaring opgesteld mei 2018.

 

Sunvital, gevestigd aan Bisonspoor 1204 Maarssen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.zonnestudio-sunvital.nl Bisonspoor 1204 , 3605KZ Maarssen en ons  telefoonnummer+31346287997 .

Eddy Boke is de Functionaris Gegevensbescherming van Sunvital Hij is te bereiken via ed.boke@live.nl en of de studio.

Persoonsgegevens die wij verwerken ;

Sunvital verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar daar deze groep wettelijk geen gebruik mag maken van de zonnebank.

Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Sowie zo verzamelen wij geen website gevens.  Als u er niet te min van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ed.boke@live.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Bij Sunvital is de minimale leeftijdgrens om gebruik te maken van de zonnebanken 18 jaar dus met uitzondering van een dokters verklaring kan niemand onder de 18 bij ons zonnen, alhoewel er geen legitimatieverplichting is proberen wij e.a. scherp te monitoren.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Sunvital verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

Geautomatiseerde besluitvorming;

Sunvital neemt niet/geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sunvital) tussen zit.

Sunvital gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Ons Studio systeem waarmee wij klanten die zonnen inboeken,wij gebruiken dit systeem tevens om bezoekfrequentie,naam en dergelijke en huidtype vast te leggen , melanine en erytheem level.(is roodheid van de huid)

Het studio systeem is een gesloten systeem waar alleen wij als eigenaren e.a. kunnen wijzigen. Het systeem wordt alleen gebruikt voor het inboeken van klanten en maximaal enkele malen per jaar om de klant van nieuws op de hoogte te houden. Wij delen alle vastgelegde gegevens in het studio systeem verder met niemand.

 

Wij bewaren persoonsgegevens tot klant deze wil laten verwijderen , uiteraard kunt U uw gegevens in de studio komen inzien.

 

Delen van persoonsgegevens met derden en Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken worden niet met derden gedeeld. Sunvital gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen,  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sunvital en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ed.boke@live.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Sunvital wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Sunvital neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via ed.boke@live.nl en of kom langs in de studio.

- Voor- en achternaam – Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Huidtype, Melanine en Erytheem niveau.

- Op het formulier staan overige vragen welke antwoorden bijdragen aan verantwoord zonnen.

Genoemde gegevens zijn niet verplicht  om aan ons af te geven en of behoeven niet volledig te zijn.

U kunt bij ons ook anoniem zonnen betekend niet ingeschreven te staan.

Als U bij ons ingeschreven wil staan doen wij in overleg een huidanalyse door het invullen van een huidanalyse formulier en het meten van uw huid. Dit is op vrijwillige basis en deze gegevens worden alleen samen met U gebruikt om de zontijd en keuze van zonnebank te bepalen en in systeem zien wij uw laatste bezoek en hoelang op welke ban U heeft gezont. De ingevulde gegevens worden alleen voor U bewaard en niet gedeeld met anderen.

 

Sunvital bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren U gegevens tot U e.a. wil laten verwijderen . Sunvital verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zou in de toekomst met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Sunvital blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 

Marion Böke, eigenaresse